<We_can_help/>

What are you looking for?

>BCN POST ca >Tech Barcelona

Tech Barcelona

Tech City és una associació privada i independent sense ànim de lucre que treballa per reforçar Barcelona com a model de l’ecosistema digital i tecnològic internacional. Tech Barcelona visibilitza les startups, catalitza la innovació dins de les corporacions, promou l’emprenedoria i atrau inversions. Gamelab obre al seu públic les meravelloses vistes del port de Barcelona des de la terrassa de la ciutat tecnològica per crear un espai de promoció del talent indie i crear un ambient màgic de connexions i oportunitats de negoci.